loabi mavee beykaarey vee

18Nov07

Loabi mavee beykaarey vee
hayaai magey barubaadheyvee
eyru ehaa ogaaveethee
mihaaru mihithah thadhu mivanee
nimun nuvaa hithi karunaigaa
bayaan nukurevey haalegga
ufaathakaa adhu maadhurugaa
molheege feyraan levi midhanee

ehadhaanthah mihithun nufilaaney
viyakas kashithah ekuveyya
eufaathah alakun nulibeyney
jehunas dhuniyeyn dhan rissa

ehitha mihitha gulhi laamehifaa
vee gina reyrey mendhamugaa
eakun libunu ufaathah gaimey
mihithuga vey binvalhu negifaa

maalu netheemaa thaa athugaa
beynun nethigen dhookolli
vaudhu thakaa adhi ahudhu thakaa
sikundeegaa harulaa nuvanee

loabi mavee beykaarey vee
hayai magey barubaadheyvee
eyru ehaa ogaaveethee
mihaaru mihithah thadhu mivanee

eyru thibaa vee vaudhu kobaahey
thairu handhu heki koh dhuniyeyn
eyru thibaa dhin loabi kabaahey
bos dheefaa eki rey dhanvar

haalu balaafaa hiy russaafaa
furagas dheefaa adhu dhiumun
loabi veveyhey maafu kuraashey
bikave alhaa dhiumun dhuniyeyn

maafu alun kureveyneyhey
hithuga rihun thah dheyn huttaa
saafu mihiy adhu vaaneyhey
rihun hithah dheefaa thi dhanee

loabi mavee beykaarey vee
hayaai magey barubaadhey vee
eyru ehaa ogaa veethee
mihaaru mihithah thadhu mivanee
nimun nuvaa hithi karunaigaa
bayaan nukurevey haalegga
ufaa thakaa adhu maadhurugaa
molheege feyraan levi midhanee10 Responses to “loabi mavee beykaarey vee”

 1. 1 Neena

  Sorry to say.. bt i think therez a mistake in da lyrics…

  “eufaathah alakun nulibeyney
  jehunas dhuniyeyn dhan rissa”

  i think it goes like dis..

  “e ufaathah alakun nulibeyney
  libunas dhuniyein ran rissa”

 2. 2 Neena

  n i think theres some more mistakes too.. hope u listen to da song once again n correct it.
  thanks.. 🙂

 3. 3 lumy

  hei u r right neena there are many mistakes

 4. 4 lumy

  loabi ma vee beykaarey vee
  hayaaih magey barubaadhey vee
  eyru ehaa oagaa veethee
  mihaaru mihithah thadhu mivanee
  nimun nuvaa hithi krunaigaa
  bayaan nukurevey haaleggaa
  ufaa thakaa adhi maa dhurugaa
  molhy ge feyraan levi mivanee

  ehadhaanthah mihithun nufilaaney
  dhiyakas kashithah ekuveyya
  eufaathah alakun nulibeyney
  ibunas dhuniyeyn dhan rissaa

  ehitha mihitha gulhi laamehifaa
  vee gina reyrey mendhamugaa
  e athun libunu ufaathah gaimey
  mihithuga vey binvalhu negifaa

  maalu netheemaa thaa athugaa
  beynun nethigen dhookolli
  vaudhu thakaa adhi ahudhu thakaa
  sikundeegaa harulaa nuvanee

  loabi mavee beykaarey vee
  hayai magey barubaadheyvee
  eyru ehaa ogaaveethee
  mihaaru mihithah thadhu mivanee

  eyru thibaa vee vaudhu kobaahey
  thariyaa handhu heki koh dhuniyeyn
  eyru thibaa dhin loabi kabaahey
  bos dheefaa eki rey dhanvar

  haalu balaafaa hiy russaafaa
  furagas dheefaa adhu dhiumun
  loabi veveyhey maafu veveyhey
  bikave alhaa dhiumun dhuniyeyn

  maafu alun kureveyneyhey
  hithuga rihun thah dhemi huttaa
  saafu mihiy adhu vaaneyhey
  rihun hithah dheefaa thi dhanee

  loabi mavee beykaarey vee
  hayaai magey barubaadhey vee
  eyru ehaa ogaa veethee
  mihaaru mihithah thadhu mivanee
  nimun nuvaa hithi karunaigaa
  bayaan nukurevey haalegga
  ufaa thakaa adhu maadhurugaa
  molheege feyraan levi midhanee

 5. 5 lumy

  thats the correct way i think

 6. 6 hassan

  adhi eh kadi madhu ingey
  “Heenukurashey thiya fari kamaky mulhi umurah dhemidha kamekey
  Heenukurashey loibaky fari thiya kamanage ufaa thakake
  Baibai kohgen loabi baha kamana kamuga adhu thiya vejje
  Ageh nethe thiya fari namuga nan gina vefa veethy emmenna”

  that is also one verse

 7. 7 neyaxe

  thanx for da work. m unlucky to upload my song.

 8. 8 ixooo

  nice sng eh….

 9. 9 shakko

  aslu v hayaathaa gulhey sng eh….

 10. 10 Ru

  Kaaku kee lava ehtha mee?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


 • Thanks for visting

  Its my life... |ExtraordinaryPainfulVersion |:( Already my heart is full of scars,holes and knots im not telling u to cure them but instead will u be with me till i die just that much… i realy love u ...:::::Forgive me if im asking something more from u:::::...
 • = CP access =

 • Dis blog was protected

 • Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
 • %d bloggers like this: